VSETÍN

01-JaromirEvjak-Smutek 02-JaromirEvjak-Mnich 03-JaromirEvjak-Zpevacka 04-AlesHalamicek-PodzimniMlhy
05-PetrHrna-Kvitko 06-JanHruby-Kolotocar 07-JanHruby-USklenare 08-JanHruby-ZNakupu
09-JanHruby-Rozjimani 10-DavidKlimek-SachyDelajCloveka 11-JosefLonda-MlhaveRano 12-JosefLonda-Potok
13-FrantisekNovotny-HybridniPohon 14-FrantisekNovotny-DoNebe 15-FrantisekNovotny-CernaKockaZaPlotem 16-FrantisekNovotny-PortretN
17-BedrichRandysek-ListSakury 18-BedrichRandysek-BasistaFeco 19-BedrichRandysek-SkleneneZatisi 20-BedrichRandysek-Pampeliska
VS